• GEODEZIJA

  Geodetski projekti, geodetski snimci, parcelacije, iskolčenje objekata, elaborati iskolčenja

 • INDUSTRIJSKA GEODEZIJA

  Katastar vodova, kontrole verikalnosti, kontrole slijeganja...

 • LEGALIZACIJE

  Arhitektonski snimci izvedenog stanja, etažiranja...

 • IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI

  Idejna rješnja objekta , krajobrazno-arhitektonska rješenja...

TKO SMO MI !

29 godina tradicije i iskustva, desetak zaposlenih djelatnika, 5 ureda u Hrvatskoj, najmodernija oprema i metode rada...

Sve počinje, sada već davne 1990. godine kada Josip Stojanović dipl. ing geodezije otvara samostalnu geodetsku poslovnicu ”Geobiro” sa sjedištem u Sisku. Od samog početka s Josipom Stojanovićem, radi i njegov sin Nenad Stojanović, geodet, što niz godina ostaje osnova obrta. Početkom 2001. godine, odlaskom u mirovinu Josipa, a ulaskom još jednog Stojanovića u suvlasništvo obrta, Tatjane, dipl. ing. geodezije, počinje i širenje obrta, koji mijenja naziv u ”Geobiro-Stojanović”, izvan granica “katastarskog” Siska.

Novi pravci u geodeziji i graditeljstvu uvjetovali su i nabavku najmodernije opreme, koji trend se održava i danas, ali i ulazak u druga područja vezana uz geodeziju.

Tvrtka se počinje baviti projektiranjem i nadzorom, što naravno uvjetuje stalni porast zaposlenika raznih struka. Danas “Geo biro Stojanović” čine desetak zaposlenika, koji rade u pet ureda i to u Obrovcu, Sisku, Ogulinu, Benkovcu i Zaprešiću, a od djelatnosti tu je gotovo sve vezano uz geodetsku struku ali i projektiranje: geodetski projekti, geodetski snimci, parcelacije, iskolčenja objekata, elaborati iskolčenja, upisi objekata, iskolčenje vodova, elaborati iskolčenja vodova, katastar vodova, kontrole vertikalnosti, kontrole slijegavanja, geodetska kontrola kranskih staza, industrijska geodezija, vještačenja na sudu, projektiranje objekata za ishođenje građevinske dozvole, idejni i glavni projekti, nadzor pri izgradnji objekata, arhitektonski snimci izvedenog stanja, etažiranje, procjene vrijednosti, procjene starosti objekata, legalizacije objekata te u zadnje vrijeme i krajobrazna arhitektura.

FacebookTwitterGoogle+Share

Usluge koje nudimo

 • Legalizacije

 • Projektiranje i nadzor
 • Idejna rješenja i glavni projekti
 • Projekti i katastar vodova
 • Geodetsko snimanje i izrada svih vrsta geodetskih elaborata za katastar i zemljišnu knjigu
 • Geodetski projekti, iskolčenja i praćenja gradilišta i objekata

Naše usluge

 • Legalizacija
 • Projektiranje i nadzor
 • Idejna rješenja i glavni projekt
 • Inženjerska i industrijska geodezija
 • Vještačenja
 • Geodezija
GEOD_PROJEKT-1

Legalizacija

Legalizacijom objekata smatra se ozakonjenje nezakonito sagrađenih objekata. U postupak ozakonjenja mogu ući svi objekti sagrađeni do 22. lipnja 2011. godine. U postupku ozakonjenja potrebno je izraditi GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA i ARHITEKTONSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA, a za objekte veće od 400 m2 potrebno je izraditi i DOKAZ MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI ZGRADE. Izrađena dokumentacija dostavlja se u nadležni Ured za graditeljstvo na obradu i postupanje.

FacebookTwitterGoogle+Share
r7

Projektiranje i nadzor

Prilikom gradnje novih zgrada, adaptacije postojećih ili dogradnje potrebno je izraditi zakonom definiranu projektnu dokumentaciju u svrhu ishođenja građevinske dozvole temeljem koje se može početi graditi. O veličini objekta i željama vlasnika ovisi koja se sve dokumentacija treba izraditi za ishođenje građevinske dozvole.

Po dobivanju iste obavlja se stručni nadzor nad izvođenjem radova i kao rezutat tog nadzora ishodi se Uporabna dozvola, bez koje nema upisa objekta u katastarski operat i zemljišnu knjigu (grutovnicu).

FacebookTwitterGoogle+Share
glina_kolektor-1-1

Idejna rješenja i glavni projekt

Kada se odlučite na gradnju, adaptaciju ili dogradnju izradit ćemo za Vas idejno rješenje prema Vašim željama i potrebama. Idejno rješenje ćemo izraditi u 3D modelu kako bi Vam bolje prikazali izgled Vašeg budućeg objekta. Po Vašoj suglasnosti na idejno rješenje pristupit ćemo izradi Glavnog projekta.

Glavni projekt sadrži sljedeće knjige projekata: geodetski projekt, arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt elektroinstalacija, projekt vodovoda i odvodnje, strojarski projekt.

Po izradi svi projekti predaju se u nadležni Ured za graditeljstvo i ishodi Građevinska dozvola. Nakon dobivanja Građevinske dozvole i njene pravomoćnosti može se započeti gradnja.

FacebookTwitterGoogle+Share
groblje_petrinja-1

Inženjerska i industrijska geodezija

Inženjerska geodezija je dio geodezije koji se odnosi na primjenu geodetskih mjernih sustava u projektiranju i izgradnji objekata, kao i u praćenju njihovih pomaka i deformacija tijekom izgradnje i korištenja.

Industrijska geodezija je nastala temeljem suradnje sa strojarskom strukom prilikom pružanja geodetskih usluga kod montaže i kontrole objekata industriji, metalurgiji, montažerstvu, telekomunikaciji i ostalim privrednim granama vezanim za čelične konstrukcije.
Posebno precizna i zahtjevna mjerenja i specijalne metode mjerenja i kontrole razvijene su u sklopu postavljanja u pogon i praćenja rada raznih strojeva unutar industrijskih postrojenja (kontrole deformacija rashladnih ventilatora, valjaka u metalnoj industriji, kontrole pomaka generatora i transformatora…).

FacebookTwitterGoogle+Share
Radman-glavni-projekt-prizemlje

Vještačenja

Obavljamo usluge vještačenja i procjena za potrebe suda i sve druge Vaše potrebe.

FacebookTwitterGoogle+Share
geod-snim-naselja-1-2

Geodezija

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem Zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava kao: pomicanjem polova, plimom i osekom, te gibanjem zemljine kore u trodimenzionalnom prostoru kroz vrijeme.

Za Vaše potrebe obavljamo sve vrste geodetskih radova kao što su: geodetski projekti, geodetski snimci, parcelacije, iskolčenja objekata, elaborati iskolčenja, upisi objekata, iskolčenje vodova, elaborati iskolčenja vodova, katastar vodova, kontrole vertikalnosti, kontrole slijegavanja, geodetska kontrola kranskih staza, industrijska geodezija.

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Kontakt

 • Obrovac, Petra Zoranića 3, tel/fax :023-689-815
 • Ogulin, Oštarije 17a, mob:091-514 15 29
 • Sisak, Nikole Tesle 17 ; tel/fax :044-548-844;547-030
 • Benkovac, Šet. Kneza Branimira 22a; tel/fax 023-312-268
 • Zaprešić, Ulica bana Josipa jelačića 35, mob:091-1441-360
 • 091 1441 360
 • 091 5029 869
 • E-mail: geobiro.stojanovic@gmail.com